יום א', ב’ בניסן תשע”ח
שלום לכולם, להלן לוח החזרות של המחזמר היפה והחיה לשלושת השבועות הקרובים: 25.12.17-11.1.18מצור ף גם קובץ pdf

לוח חזרות לשבוע האחרון של דצמבר 2017 ולשבועיים הראשונים של ינואר 2018 שימו לב מתי בדיוק אתם אמורים להגיע. מומלץ לסמן על גבי הטבלה – וביומנכם. השבוע האחרון של דצמבר 2017 יום ותאריך שעות מי צריכים להגיע ? עובדים עם... על מה עובדים ? ב' 25.12.17 17:45 – 18:30 בת עמי דני מוסיקה 18:00 – 20:00 18:30 19:00 "הרהיטים המכושפים" בת עמי מצטרפת איתי מצטרף אסף משחק – תמונה 7 18:30 – 19:30 משתתפי הפרולוג רנה ודני פרולוג – ריקוד וקריינות 20:00 – 20:30 איתי ובת עמי אסף משחק 20:30 – 21:30 דני מוסיקה 21:15 - 22:00 21:30 מירב בת עמי מצטרפת אסף משחק – עבודת דמות תמונה 4 ג' 26.12.17 20:30 – 22:00 איתי אסף משחק – עבודת דמות ה' 28.12.17 17:30 – 18:30 משתתפי הפרולוג רנה ודני פרולוג – ריקוד וקריינות 18:30 – 19:30 "רהיטים מכושפים" "צלחות מכושפות" (כולל משתתפי הפרולוג) * עוזרות-במה מכיתה י' * דני מוסיקה – "לכבודך", "שוב בני אדם" 19:30 מירב, פיני ואורי חסון דני מוסיקה – "תוכנית גסטונית" 20:00 – 22:00 אנשי הכפר + בת עמי רנה ודני שירים וריקודים השבועיים הראשונים של ינואר 2018 יום ותאריך שעות מי צריכים להגיע ? עובדים עם... על מה עובדים ? ב' 01.01.18 17:30 – 18:30 "רהיטים מכושפים" "צלחות מכושפות" (כולל משתתפי הפרולוג) * עוזרות-במה מכיתה י' * דני מוסיקה – "לכבודך", "שוב בני אדם" 18:30 – 20:00 איתי, בת עמי, "רהיטים מכושפים" אסף ודני מוסיקה ומשחק – תמונה 9 "איך לא הבחנתי" + "שוב בני אדם" 20:00 – 21:00 מירב, פיני ואורי חסון דני ואסף מוסיקה ומשחק – "תוכנית גסטונית" ג' 02.01.18 20:30 – 22:00 שלמה, פיני, בת עמי, מירב אורי חסון אסף משחק – תמונה 12 ה' 04.01.18 18:00 – 19:00 משתתפי הפרולוג רנה ודני פרולוג – ריקוד וקריינות 18:00 – 20:00 איתי, בת עמי, "רהיטים מכושפים" אסף משחק – תמונות 7, 9 20:00 – 22:00 אנשי הכפר, בת עמי, שלמה רנה, דני ואסף משחק, שירה וריקוד – כל השירים, הריקודים והתמונות שנלמדו עד כה ב' 08.01.18 20:00 – 22:00 איתי, בת עמי, פיני, מירב, אורי חסון רנה, ג'ודי ודני ריקוד ומוסיקה – ג'ודי ודני עובדים עם איתי ובת עמי. רנה עובדת על "תוכנית גאסטונית". ה' 11.01.18 18:00 – 19:30 "הרהיטים המכושפים" ג'ודי ודני ריקוד ומוסיקה 18:00 – 19:00 קרייני הפרולוג אסף קריינות – פרולוג, תמונות הזאבים 18:00 – 19:00 נוגה, רקדניות הפרולוג רנה ריקוד – הפרולוג 20:00 – 22:00 אנשי הכפר, בת עמי דני ורנה ריקוד ושירה – כל השירים והריקודים שימו לב: במידה ויהיו שינויים – נודיע עליהם בהקדם. בהצלחה !!! היפה והחיה - לוז - סוף דצמ' תחילת ינואר.pdf