יום א', ב’ בניסן תשע”ח

הורים ותלמידים יקרים, "רבי אומר: איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארתלעושיה ותפארת לו מן האדם" (מסכת אבות) בשנת הלימודים תשע"ח ניתן דגש מיוחד לחברת הילדים. חברת הילדים פעילה השואפת לפתח את יכולותיהם של הילדים להשתלב ולתרום למען הקהילה. חברת הילדים תזמן התנסות, למידה ורכישה של ערכים מוסריים לאומיים וחברתיים ותטפח כישורים ומיומנויות חברתיות ואקלים חיובי בביה"ס. בתחום הלימודי נתמקד בנושאים הבאים:1. שלושה מוקדים מרכזיים המהווים את מרכז העשייה הבית ספרית: היהדות, הציונות והעולם המודרני. אנו נלמד לימוד מעמיק וניישם באופן חוויתי את שלושת המוקדים. השנה הוספנו מסלול לימודים מיוחד בתחום הדעת אומנויות הבימה. כל כתה תעסוק בתחום לימוד זה. 2. בחינוך הלשוני נמשיך להטמיע את הסטנדרטים בשפה וניתן דגש על השפה הכתובה בכל תחומי הדעת. 3. הסביבה הלימודית תגובה בפדגוגיה חדשנית רלוונטית למאה ה-21. מאחלת לכולנובריאות ושמחהדליה רייך