יום א', ב’ בניסן תשע”ח

יעדי ביה"ס - טיפוח תכנית לימודים מוגברת ביהדות. - שיפור הישגי התלמידים במקצועות הליבה. - התאמת המערכת החינוכית של ביה"ס לקיום פדגוגיה חדשנית רלוונטית למאה ה- 21.- הערכה חלופית בתחומי הדעת השונים. - חינוך לערכים וטיפוח אקלים מיטבי. - טיפוח ייחודיות ביה"ס בתחום אומנויות הבמה. - טיפוח זיקת התלמידים לארצם, עירם ומורשתם. - טיפוח המצוינות בקרב התלמידים – העשרה אקדמית באשכולות מדעים, אומנויות וארץ ישראל. - טיפוח שותפות הורים בעשיה החברתית הקהילתית של ביה"ס.