יום א', ב’ בניסן תשע”ח
"כגן כן הגנן, כגנתא כן גננא" (ירושלמי, סנהדרין)

תכנית הלימודים לתלמידי כתה ד' כוללת לימוד עיוני והתנסות של התלמידים. הלימוד כולל גידול צמחים באופן אקולוגי תוך התיחסות לסביבת החממה הפנימית והחיצונית. הנושאים הנלמדים שייכים למספר תחומים: אקולוגיה, חקלאות, בוטניקה, סטטיסטיקה ועוד. הלמידה מתנהלת במספר מעגלים: למידה עיונית, אינטראקציה חברתית ולמידה מעמיתים, התנסות ועבודת חקר אישית. תכנית הלימודים לתלמידי כיתה ה' עוסקת בחקלאות ארץ ישראל בעבר, הווה ובעתיד. עיקר ההתייחסות הוא לגידולי החיטה.את למודי הבוסתן האורגני מלמד ד"ר ערי גוברין.

 
...