יום א', ב’ בניסן תשע”ח

מצויינות 2000 מצוינות 2000 הינה תוכנית ייחודית המופעלת ע"י המרכז הישראלי למצוינות בחינוך בשיתוף עם משרד החינוך-המנהל הפדגוגי. התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים,בעלי פוטנציאל לימודי גבוה ומוטיבציה.התוכנית נועדה להציב אתגר חינוכי מעמיק לקבוצת התלמידים המובילה בשכבה. קבוצה זו תהווה את הקטר המושך אחריו את תלמידי השכבה כולה,מתוך מגמה ליצור תרבות של מצוינות בית ספרית,הבאה לידי ביטוי בתחום הלימודי,הערכי והחברתי. מטרות התכנית לטפח מצוינות, יצירתיות ומנהיגות חינוכית בקרב ילדים ונוער במדינת ישראל, תוך מתן הזדמנות שווה לכל שכבות האוכלוסייה. לטפח את התלמיד כאדם חושב, יוזם ויוצר. להעניק לתלמיד מיומנויות למידה וחקר לפיתוח חשיבה מדעית ומתמטית. להגביר את המוטיבציה של התלמיד להבנת תופעות הטבע והעולם הסובב אותו, באמצעות חקר וניסוי. לעודד את התלמיד ולחזק את בטחונו העצמי לחתור למצוינות ולהתקדם לרמות לימודיות גבוהות. להכין את התלמיד המצטיין לקראת התמודדות עם אתגרי המחר. לחזק את המעגלים החינוכיים השונים בקרב התלמידים והמורים כולם וליצור אווירה ותרבות בית ספרית החותרת למצוינות.