יום א', ב’ בניסן תשע”ח
לפניכם קובץ המזמין את תלמידי כיתות ה'-ו' ללהקה של ביה"ס.קראו ובואו בהמוניכם! בהצלחה.

מבחני במה ללהקה - כיתות ה' -ו'.docx