יום א', ב’ בניסן תשע”ח
לפניכם רשימות ספרי הלימוד לכתות א- ו שנת הלימודים תשע"ח.שימו לב, ברשימת ספרי הלימוד קיימת רשימת ציוד לשנת הלימודים הבאה.חופשה נעימה,דליה רייך והצוות החינוכי

רשימות ספרי לימוד א.doc רשימת ספרי לימוד לכיתות ב'.doc רשימת ספרי לימוד לכיתה ג.doc רשימת ציוד וספרים כיתה ד.doc רשימת ספרי לימוד לכיתה ה.doc רשימת ספרי לימוד כתה ו.doc